Ysgol Dewi Sant
ds-04

Croeso cynnes i wefan Ysgol Dewi Sant

Ceir ein hysgol ei llywio drwy ganoli’r plentyn; er mwyn sicrhau unigolion hapus, hyderus a llwyddiannus. Ein nôd yw darparu cwricwlwm egnïol a chynhwysfawr ble ddatblygir yr awch i ddysgu a llwyddo ymysg ein disgyblion.

darllen mwy

Cysylltu

Ysgol Gymraeg Dewi Sant,
Ffordd Rhuddlan,
Y Rhyl, Sir Ddinbych,
LL18 2RE

Ffôn: 01745 351355
Ffacs: 01745 351395
Trydar: @YsgolDewiSant
Ebost: dewi.sant@denbighshire.gov.uk