Band y Mis

Yma yn Ysgol Dewi Sant rydym yn dathlu yr hyn sydd gan gerddoriaeth Cymraeg i gynnig i ni trwy ddathlu un band penodol pob mis.
Dyma'r bandiau rydym wedi bod yn ei fwynhau eleni.
Mae hi mor bwysig i blant fagu cariad at gerddoriaeth Cymraeg - dyma linc i BBC Radio Cymru, mwynhewch!

  • 0206201-poster

Poster Band y Mis (PDF)


Cysylltu

Ysgol Gymraeg Dewi Sant,
Ffordd Rhuddlan,
Y Rhyl, Sir Ddinbych,
LL18 2RE

Ffôn: 01745 351355
Ffacs: 01745 351395
Trydar: @YsgolDewiSant
Ebost: dewi.sant@denbighshire.gov.uk

Yn yr adran yma: