Bwydlen yr ysgol

Mae Anti Laura a'i thim o gogyddion yn gweithio'n galed i ddarparu dewis eang o fwyd at ddant pawb yma yn Ysgol Dewi Sant. Isod mae posib cael cip-olwg o'r fwydlen. Mwynhewch!

Blwydlenni Cynradd - cliciwch yma

cinio ysgol
cinio ysgol

Cysylltu

Ysgol Gymraeg Dewi Sant,
Ffordd Rhuddlan,
Y Rhyl, Sir Ddinbych,
LL18 2RE

Ffôn: 01745 351355
Ffacs: 01745 351395
Trydar: @YsgolDewiSant
Ebost: dewi.sant@denbighshire.gov.uk

Yn yr adran yma: