Bwydlen yr ysgol

Mae Anti Laura a'i thim o gogyddion yn gweithio'n galed i ddarparu dewis eang o fwyd at ddant pawb yma yn Ysgol Dewi Sant. Isod mae posib cael cip-olwg o'r fwydlen. Mwynhewch!

Mae pob disgybl yn haeddiannol i ginio am ddim o dan gynllun Llywodraeth Cymru. Darperir prydau'r ysgol gan wasanaeth Arlwyo Sir Ddinbych. Isod, gwelir bwydlen yr ysgol:

  • bwydlen

Cost cinio yw £2.45 y dydd i'w dalu dros ParentPay. Am wybodaeth ar sut i wneud cais am ginio ysgol am ddim ewch i wefan Sir Ddinbych yma.

Cinio ysgol am ddim | Cyngor Sir Ddinbych - Denbighshire
Os ydych yn derbyn prydau ysgol am ddim ar hyn o bryd gan eich bod yn derbyn Credyd Cynhwysol, Cymhorthdal Incwm, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth; Credyd Gwarant Pensiwn neu Gysylltiedig ag Incwm, byddwch yn parhau i’w derbyn tan fis Rhagfyr 2023.
www.denbighshire.gov.uk

cinio ysgol
cinio ysgol

Cysylltu

Ysgol Gymraeg Dewi Sant,
Ffordd Rhuddlan,
Y Rhyl, Sir Ddinbych,
LL18 2RE

Ffôn: 01745 351355
Ffacs: 01745 351395
Trydar: @YsgolDewiSant
Ebost: dewi.sant@denbighshire.gov.uk

Yn yr adran yma: