Cais am le

Gwybodaeth o sut i wneud cais am le - cliciwch yma

Mae croeso cynnes i unrhyw ddarpar teulu ymweld ar ysgol cyn gwneud cais am le yn swyddogol yma. Rydym yn edrych ymlaen i'ch tywys o amgylch yr ysgol gan ddangos yr hyn sydd gan Ysgol Dewi Sant i gynnig i'ch plentyn.

Cysylltu

Ysgol Gymraeg Dewi Sant,
Ffordd Rhuddlan,
Y Rhyl, Sir Ddinbych,
LL18 2RE

Ffôn: 01745 351355
Ffacs: 01745 351395
Trydar: @YsgolDewiSant
Ebost: dewi.sant@denbighshire.gov.uk

Yn yr adran yma: