Class Dojo

Yma yn Ysgol Dewi Sant rydym yn defnyddio platfform cyfathrebu 'Class Dojo'. Mae Class Dojo yn galluogi ein rhieni / gwarchodwyr i gysylltu gyda athro / awes eu plentyn am gefnogaeth gyda gwaith neu i rannu gwybodaeth.

Am fanylion pellach o'n defnydd o Class Dojo neu i dderbyn côd cofrestru; ffoniwch swyddfa'r ysgol i siarad gyda Miss Catrin neu Miss Kyra.

Dyma linc i wefan Class Dojo i'ch sylw.

Class Dojo