Clybiau

Sut ydych chi'n hoffi treulio'ch amser ar ôl ysgol?

Yn Ysgol Dewi Sant rydym yn cynnig ystod o weithgareddau allgyrsiol ar ôl oriau ysgol i gadw ein disgyblion yn brysur diolch i'n tîm ymroddedig o staff sy'n cynnal y clybiau. Mae ein clybiau yn cynnwys; animeiddio, LEGO, garddio, codio, ystod eang o chwaraeon yn ogystal â chanu a pherfformio. Rhywbeth at ddant pawb!

Rydym yn hysbysebu clybiau sydd ar y gweill trwy yn ein cylchlythyrau wythnosol. Cadwch lygad am yr hyn sydd gennym mewn golwg ar gyfer y tymor i ddod trwy'r cylchlythyrau!

  • 040520-llun-1-lrg
  • 040520-llun-2-lrg
  • 040520-llun-3-lrg

 

Cysylltu

Ysgol Gymraeg Dewi Sant,
Ffordd Rhuddlan,
Y Rhyl, Sir Ddinbych,
LL18 2RE

Ffôn: 01745 351355
Ffacs: 01745 351395
Trydar: @YsgolDewiSant
Ebost: dewi.sant@denbighshire.gov.uk

Yn yr adran yma: