CRhA

Yn Ysgol Dewi Sant rydym yn ffodus iawn bod gennym bwyllgor gweithgar o rieni ac athrawon sy'n gweithio'n galed i drefnu digwyddiadau cymdeithasol er mwyn casglu arian i'r ysgol.

Mae'r pwyllgor yn cael ei gadeirio gan Gemma Lee. Mae posib cysylltu a Gemma trwy swyddfa'r ysgol neu trwy y dudalen Facebook CRhA.

Y pwyllgor sy'n gyfrifol am drefnu digwyddiadau megis y Ffair Nadolig, Gwyl Hwyl yr Haf, nosweithiau cwis a Bingo.

Os yn awyddus i helpu - edrychwch allan am ddyddiad, lleoliad ac amser y pwyllgor nesaf yn ein cylchlythyrau wythnosol.

Dyma'r linc i'r dudalen Facebook