Cwricwlwm i Gymru

Dwy Iaith dyfodol disglair

Gweledigaeth Ysgol Dewi Sant

O dan adain warcheidiol staff Ysgol Dewi Sant ceir y plentyn ei ganoli, er mwyn sicrhau unigolion hapus, iach a hyderus. Trwy barchu pawb a phopeth, rydym yn creu dinasyddion egwyddorol, moesol a gwybodus.

Ein nôd yw darparu cwricwlwm egnïol a chynhwysfawr ble datblygir dysgwyr uchelgeisiol, sydd yn barod i wynebu unrhyw her i’r dyfodol. Rydym yn gosod disgwyliadau uchel o fewn ein cwricwlwm amrywiol a fydd yn cyfrannu at greu unigolion mentrus a chreadigol.

Ein taith at Gwricwlwm newydd

Cwricwlwm i Gymru - Ysgol Gymraeg Dewi Sant

Cysylltu

Ysgol Gymraeg Dewi Sant,
Ffordd Rhuddlan,
Y Rhyl, Sir Ddinbych,
LL18 2RE

Ffôn: 01745 351355
Ffacs: 01745 351395
Trydar: @YsgolDewiSant
Ebost: dewi.sant@denbighshire.gov.uk

Yn yr adran yma: