Cylch Meithrin

Sefydlwyd Cylchoedd Meithrin Aberclwyd a Rhuddlan am y tro cyntaf yn y flwyddyn 1973 ac ers y cyfnod hwnnw mae'r Cylchoedd wedi darparu blynyddoedd lawer o addysg cyn-ysgol o safon drwy gyfrwng y Gymraeg. Ym mis Ionawr 2020, penderfynwyd y byddai uno’r Cylchoedd i greu Cylch newydd ar safle Ysgol Gynradd Gymraeg Dewi Sant fel lleoliad mwy pwrpasol. Mae'n bleser gennym gyhoeddi bod Cylch Meithrin Ysgol Dewi Sant wedi agor ei drysau yn swyddogol ar y 7fed o Fedi 2020.
Gwelwch isod staff Cylch Meithrin Ysgol Dewi Sant

Am wybodaeth pellach e-bostiwch; cmysgoldewisant@gmail.com
  • 161020-anti-joy
  • 161020-anti-carys
  • 161020-anti-sophie
  • 161020-anti-elin
  • 161020-anti-maz