Cyngor Eco

Fel y Cyngor Eco rydym yn gyfrifol am ofalu am amgylchedd yr ysgol. Rydym hefyd yn ymdrechu i sicrhau bod yr ysgol mor ecogyfeillgar â phosibl. Eleni, dewisom i ganolbwyntio ar 3 bwynt allweddol i ddatblygu'r ysgol ymhellach.

  1. Lleihau'r defnydd o blastig untro drwy'r ysgol.
  2. Sicrhau biniau ail-gylchu ymhob ystafell ddosbarth a
  3. Thacluso safle'r ysgol a'r gymuned drwy gasglu sbwriel a threfnu 'Beach Clean-Up'
    Rydym wedi bod yn brysur yn cwblhau'r pwyntiau hyn trwy gasglu ysbwriel o amgylch yr ysgol, cynnwys ein cymuned gyda'n ’Tip Eco yr Wythnos' a lleihau plastig untro drwy gasglu potiau iogwrt a chaeadau.
  • 050520-cyngor-eco-lrg

Cysylltu

Ysgol Gymraeg Dewi Sant,
Ffordd Rhuddlan,
Y Rhyl, Sir Ddinbych,
LL18 2RE

Ffôn: 01745 351355
Ffacs: 01745 351395
Trydar: @YsgolDewiSant
Ebost: dewi.sant@denbighshire.gov.uk

Yn yr adran yma: