Gweithiwr Cyswllt Teulu

Rydym yn ffodus iawn o gael Mrs Hayley Summers-Jones fel ein swyddog cyswllt teulu yn Ysgol Dewi Sant. Isod mae gwybodaeth am ei rôl yn yr ysgol ac adnoddau cefnogi gan ei hadran.

Llyfryn Dosbarth Meithrin

Llyfryn Dosbarth Meithrin


Mae’r llyfryn hwn a grewyd gan eich gweithiwr cyswllt teulu yn llawn geirfa a brawddegau bydd eich plentyn yn defnyddio yn y Dosbarth Meithrin yn mis Medi.

Bydd ymarfer yr eirfa hyn yn sicrhau sylfaen gryf i’w siwrnau addysgiadol

cliciwch yma a darllen mwy


Chwarae a Iaith

Chwarae a Iaith

Grŵp Plant Bach
1-3 oed
Bore Dydd Llun
9.00 am—10.30 am

Am Ddim

Cysylltwch:
Gweithiwr Cyswllt Teulu

Hayley - 07881 008 375

cliciwch yma a darllen mwy


Gweithwyr Cyswllt Teuluoedd

Gweithwyr Cyswllt Teuluoedd

- wyneb cyfeillgar a chlust i wrando

cliciwch yma i darllen fwy