Llywodraethwyr

Mr John Evans (Cadeirydd)
Mr Hedd Davies
Mr Wyn Edwards
Mrs Claire John
Mrs Sioned Davies
Mrs Judith Colclough
Ms Delwen Potter
Mrs Vanda Jones
Mrs Val Jones
Mrs Elen Williams
Mrs Mair Evans
Mrs Catrin Davies (clerc)

Cysylltu

Ysgol Gymraeg Dewi Sant,
Ffordd Rhuddlan,
Y Rhyl, Sir Ddinbych,
LL18 2RE

Ffôn: 01745 351355
Ffacs: 01745 351395
Trydar: @YsgolDewiSant
Ebost: dewi.sant@denbighshire.gov.uk

Yn yr adran yma: