Llywodraethwyr

Mae corff llywodraethu’r ysgol yn cynnwys rhieni, llywodraethwyr cymunedol, llywodraethwyr yr awdurdod lleol a staff. Gyda’n gilydd, ein rôl yw helpu i lywio cyfeiriad a chymeriad cyffredinol yr ysgol, monitro cynnydd a safonau, adolygu a chadarnhau’r gyllideb, penodi a chefnogi’r Pennaeth a’r uwch dîm, adolygu polisïau a gweithdrefnau a sicrhau bod yr ysgol yn cyflawni eu dyletswyddau.

Rydym yn cyfarfod yn rheolaidd ac mae llywodraethwyr yn ymweld â’r ysgol a mynychu digwyddiadau a pherfformiadau.

Gwelir isod restr o’n llywodraethwyr;

Mr John Evans (Cadeirydd)
Mr Wyn Edwards
Mrs Claire John
Mrs Sioned Davies
Mrs Judith Colclough
Mrs Val Jones
Mrs Elen Williams
Mrs Dona Williams (yn ystod cyfnod mamolaeth Elen Williams)
Mrs Mair Evans
Miss Helen Strinfellow
Miss Helen Roberts
Mrs Catrin Davies (clerc)

Cysylltu

Ysgol Gymraeg Dewi Sant,
Ffordd Rhuddlan,
Y Rhyl, Sir Ddinbych,
LL18 2RE

Ffôn: 01745 351355
Ffacs: 01745 351395
Trydar: @YsgolDewiSant
Ebost: dewi.sant@denbighshire.gov.uk

Yn yr adran yma: