Parent Pay

Yma yn Ysgol Dewi Sant rydym yn defnyddio system 'Parent Pay' i hwyluso y drefn o dalu am ddigwyddiadau megis tripiau ysgol neu am brydau cinio ysgol. Isod mae'r linc i wefan 'Parent Pay' ble mae yna wybodaeth pellach i chi am y system. Neu mae Miss Catrin a Miss Kyra ar gael yn y swyddfa am sgwrs ac i ateb eich cwestiynau. 

Cliciwch yma i fynd i wefan Parent Pay


Cysylltu

Ysgol Gymraeg Dewi Sant,
Ffordd Rhuddlan,
Y Rhyl, Sir Ddinbych,
LL18 2RE

Ffôn: 01745 351355
Ffacs: 01745 351395
Trydar: @YsgolDewiSant
Ebost: dewi.sant@denbighshire.gov.uk

Yn yr adran yma: