Parent Pay

Yma yn Ysgol Dewi Sant rydym yn defnyddio system 'Parent Pay' i hwyluso y drefn o dalu am ddigwyddiadau megis tripiau ysgol neu am brydau cinio ysgol. Isod mae'r linc i wefan 'Parent Pay' ble mae yna wybodaeth pellach i chi am y system. Neu mae Miss Catrin a Miss Kyra ar gael yn y swyddfa am sgwrs ac i ateb eich cwestiynau. 

Cliciwch yma i fynd i wefan Parent Pay