Staff

Translation coming soon ...

Mair Evans Pennaeth
Elen Williams Dirprwy Bennaeth / Arweinydd Bl 5 a 6
Dona Williams Arweinydd Bl 3 a 4 / Athrawes
Angharad Hughes Arweinydd Cyfnod Sylfaen / Athrawes
Ann Roberts Cymhorthydd
Annest Ellis Athrawes
Anwen Brierley Athrawes
Beth Davies Uwch-gymhorthydd
Carys Evans Cymhorthydd
Catrin Davies Swyddog Gweinyddol
Catrin King Cymhorthydd
Ceri Jones Athrawes
Ceri Smith Uwch-gymhorthydd
Dafydd Wynn-Jones Athro
Elin Haf Davies Athrawes
Elin Parry Athrawes
Emily Griffiths Athrawes
Ffion Williams Athrawes
Gwenno Jones Cymhorthydd
Haf Davies Athrawes
Hannah Carty Athrawes
Heledd Smith Cymhorthydd
Helen Murphy Cymhorthydd
Hywel Roberts Athro
Jean Aldridge Cymhorthydd
John Owens Cymhorthydd
Kaley Wood Cymhorthydd
Kara Simpson Cymhorthydd
Kyra Newell Derbynydd
Laura Humphries Athrawes
Laura Rhys Athrawes
Lia Edwards Uwch-gymhorthydd
Llinos Murtha Athrawes
Lowri Glyn Athrawes
Lowri Taylor Athrawes
Mairwen Jones Swyddog Gweinyddol
Moni Hughes Uwch-gymhorthydd
Mari Owen Athrawes
Mark Lo Cymhorthydd
Nia Dridi Swyddog Lles ac Emosiwn
Rachael Duddle Cymhorthydd
Rhian Thomas Athrawes
Sali Powell Cymhorthydd
Sioned Ousey Athrawes
Sue Carty Uwch-gymhorthydd

Contact Us

Ysgol Gymraeg Dewi Sant,
Rhuddlan Rd,
Y Rhyl, Denbighshire,
LL18 2RE

Phone: 01745 351355
Fax: 01745 351395
Twitter: @YsgolDewiSant
Email: dewi.sant@denbighshire.gov.uk

In this section: