Staff


Isod mae rhestr o enwau ein tim o staff brwdfrydig ac ymroddedig. Mae pob un ohonynt wedi ymrwymo i sicrhau bod Ysgol Dewi Sant yn ysgol hapus, croesawgar sy'n sicrhau addysg o'r ansawdd uchaf i'n disgyblion.

Mair Evans

Pennaeth

Elen Williams

Dirprwy Bennaeth

Dona Williams

Arweinydd CA2 / Athrawes

Amy Morrow

Athrawes

Anwen Brierley

Athrawes

Beth Davies

Uwch-gymhorthydd

Carys Evans

Cymhorthydd

Catrin Davies

Swyddog Gweinyddol

Catrin King

Cymhorthydd

Catrin Williams

Athrawes

Ceri Jones

Athrawes

Catrin Lines

Athrawes

Ceri Smith

Uwch-gymhorthydd

David Edwards

Cymhorthydd

Ellie Portman

Cymhorthydd

Emily Edwards

Athrawes

Elin Parry

Athrawes

Ffion Williams

Athrawes

Geraint Madoc -Jones

Athro

Gwenno Jones

Cymhorthydd

Haf Davies

Athrawes

Iwan Evans

Cymhorthydd

Jess King

Cymhorthydd

Kara Simpson

Cymhorthydd

Laura Rhys

Athrawes

Lauren Newell

Swyddog Gweinyddol / Derbynydd

Megan Cairns

Athrawes

Meisha Woolford

Athrawes

Moni Hughes

Uwch-gymhorthydd

Mari Hanks

Athrawes

Mark Lo

Cymhorthydd

Nesta Davies

Cyd-lynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (CADY)

Nia Dridi

Swyddog Lles ac Emosiwn

Sioned Ousey

Athrawes

Sue Carty

Uwch-gymhorthydd

Tomos Phillips

Athro

Cysylltu

Ysgol Gymraeg Dewi Sant,
Ffordd Rhuddlan,
Y Rhyl, Sir Ddinbych,
LL18 2RE

Ffôn: 01745 351355
Ffacs: 01745 351395
Trydar: @YsgolDewiSant
Ebost: dewi.sant@denbighshire.gov.uk

Yn yr adran yma: