Staff


Isod mae rhestr o enwau ein tim o staff brwdfrydig ac ymroddedig. Mae pob un ohonynt wedi ymrwymo i sicrhau bod Ysgol Dewi Sant yn ysgol hapus, croesawgar sy'n sicrhau addysg o'r ansawdd uchaf i'n disgyblion.

Mair Evans Pennaeth
Elen Williams Dirprwy Bennaeth (ar gyfnod mamolaeth)
Dona Williams Dirprwy Bennaeth (dros dro)
Emily Griffiths Arweinydd CA2 / Athrawes
Angharad Hughes Arweinydd Cyfnod Sylfaen / Athrawes
Ann Roberts Cymhorthydd
Anwen Brierley Athrawes
Beth Davies Uwch-gymhorthydd
Caitlin Blackwell Athrawes
Carys Evans Cymhorthydd
Catrin Davies Swyddog Gweinyddol
Catrin King Cymhorthydd
Ceri Jones Athrawes
Ceri Smith Uwch-gymhorthydd
Elin Parry Athrawes
Emma Brumby Cymhorthydd
Emily Griffiths Athrawes
Ffion Williams Athrawes
Geraint Madoc -Jones Athro
Grace Charles Athrawes
Gwenno Jones Cymhorthydd
Haf Davies Athrawes
Hannah Carty Athrawes
Hattie Davies Cymhorthydd
Ioan Roberts Cymhorthydd
Kara Simpson Cymhorthydd
Keely Nosworthy Cymhorthydd
Kyra Newell Swyddog Gweinyddol
Laura Rhys Athrawes
Lia Edwards Uwch-gymhorthydd
Llinos Murtha Athrawes
Megan Cairns Athrawes
Meisha Woolford Athrawes
Moni Hughes Uwch-gymhorthydd
Mari Owen Athrawes
Mark Lo Cymhorthydd
Nesta Davies Cyd-lynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (CADY)
Nia Dridi Swyddog Lles ac Emosiwn
Rachel Turner Athrawes
Sali Powell Cymhorthydd
Sioned Ousey Athrawes
Siwan Jones Cymhorthydd
Sue Carty Uwch-gymhorthydd
Tomos Phillips Athro

Cysylltu

Ysgol Gymraeg Dewi Sant,
Ffordd Rhuddlan,
Y Rhyl, Sir Ddinbych,
LL18 2RE

Ffôn: 01745 351355
Ffacs: 01745 351395
Trydar: @YsgolDewiSant
Ebost: dewi.sant@denbighshire.gov.uk

Yn yr adran yma: