Staff


Isod mae rhestr o enwau ein tim o staff brwdfrydig ac ymroddedig. Mae pob un ohonynt wedi ymrwymo i sicrhau bod Ysgol Dewi Sant yn ysgol hapus, croesawgar sy'n sicrhau addysg o'r ansawdd uchaf i'n disgyblion.

Mair Evans Pennaeth
Elen Williams Dirprwy Bennaeth
Dona Williams Arweinydd CA2 / Athrawes
Angharad Hughes Arweinydd Cyfnod Sylfaen / Athrawes
Amy Morrow Athrawes
Anwen Brierley Athrawes
Beth Davies Uwch-gymhorthydd
Carys Evans Cymhorthydd
Catrin Davies Swyddog Gweinyddol
Catrin King Cymhorthydd
Ceri Jones Athrawes
Catrin Lines Athrawes
Charlie Hargreave-Badham Cymhorthydd
Ceri Smith Uwch-gymhorthydd
Ellie Portman Cymhorthydd
Emily Edwards Athrawes
Elen Roberts Athrawes
Elin Parry Athrawes
Ffion Williams Athrawes
Geraint Madoc -Jones Athrawes
Gwenno Jones Cymhorthydd
Harri Rees Jones Cymhorthydd
Haf Davies Athrawes
Jess King Cymhorthydd
Kara Simpson Cymhorthydd
Keely Nosworthy Cymhorthydd
Kyra Newell Swyddog Gweinyddol
Laura Rhys Athrawes
Lauren Newell Swyddog Gweinyddol / Derbynydd
Lia Edwards Uwch-gymhorthydd
Llinos Murtha Athrawes
Megan Cairns Athrawes
Meisha Woolford Athrawes
Moni Hughes Uwch-gymhorthydd
Mari Hanks Athrawes
Mark Lo Cymhorthydd
Nesta Davies Cyd-lynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (CADY)
Nia Dridi Swyddog Lles ac Emosiwn
Sioned Ousey Athrawes
Sue Carty Uwch-gymhorthydd
Sam Pritchard Athro

Cysylltu

Ysgol Gymraeg Dewi Sant,
Ffordd Rhuddlan,
Y Rhyl, Sir Ddinbych,
LL18 2RE

Ffôn: 01745 351355
Ffacs: 01745 351395
Trydar: @YsgolDewiSant
Ebost: dewi.sant@denbighshire.gov.uk

Yn yr adran yma: