Trefn diwrnod ysgol

Cyfnod Sylfaen

Cofrestru 8:55yb
Gwers 1 9:10 - 10:15yb
Amser Chwarae 10:15 – 10:35yb
Gwers 2 10:35 – 11:30yb
Amser cinio 11:30 – 12:30yp
Gwers 3 a 4 12:30 – 3:05yp

Cyfnod Allweddol 2 (Blwyddyn 3 a 4)

Cofrestru 8:55yb
Gwers 1 9:10 - 10:40yb
Amser Chwarae 10:40 – 11:00yb
Gwers 2 11:00yb – 12:00yp
Amser cinio 12:00 – 12:50yp
Gwers 3 a 4 12:50 – 3:15yp

Cyfnod Allweddol 2 (Blwyddyn 5 a 6)

Cofrestru 8:55yb
Gwers 1 9:10 - 10:40yb
Amser Chwarae 10:40 – 11:00yb
Gwers 2 11:00yb – 12:10yp
Amser cinio 12:10 – 1:00yp
Gwers 3 a 4 1:00 – 3:15yp

Cysylltu

Ysgol Gymraeg Dewi Sant,
Ffordd Rhuddlan,
Y Rhyl, Sir Ddinbych,
LL18 2RE

Ffôn: 01745 351355
Ffacs: 01745 351395
Trydar: @YsgolDewiSant
Ebost: dewi.sant@denbighshire.gov.uk

Yn yr adran yma: