Urdd

Diolch am y holl gyfleoedd rhagorol i gael cymryd rhan yn yr Urdd.

Rydym yn cael cyfleoedd amrywiol i ganu mewn partion, cymeryd rhan mewn chwaraeon, coginio, mynd i Lan-llyn, cystadlu gyda chelf a chrefft drwy ddangos ein doniau creadigol - gan enwi dim ond rhai o brofiadau a gawn diolch i’r urdd!

Am fwy o wybodaeth dilynwch y linc isod i wefan yr Urdd

Neu dilynwch y mudiad ar y cyfryngau cymdeithasol.

 

 

Cysylltu

Ysgol Gymraeg Dewi Sant,
Ffordd Rhuddlan,
Y Rhyl, Sir Ddinbych,
LL18 2RE

Ffôn: 01745 351355
Ffacs: 01745 351395
Trydar: @YsgolDewiSant
Ebost: dewi.sant@denbighshire.gov.uk

Yn yr adran yma: