Ysgol Iach

Helo, croeso i adran y Cyngor Lles ar wefan Ysgol Dewi Sant. Mae'r Cyngor Lles yn cynnwys: Cai, Dulcie, Skye, Sean, Osian, Freya ac Amayah.

Ni sy'n gofalu am les ac iechyd disgyblion yr ysgol. Eleni rydym wedi bod yn brysur yn sicrhau bod byrbryd pawb yn iachus. Rydym hefyd wedi cyflwyno ein syniadau o flaen gwasanaeth i'n cyd-ddisgyblion a gyrru llythyr i rieni a gwarchodwyr plant yr ysgol yn esbonio beth sy'n cyfri fel byrbryd iachus.

Rydym yn gobeithio trefnu taith gerdded i bawb yng NghA2 yn fuan!

Edrychwch allan am y diweddaraf gennym yn y Cylchlythyr wythnosol!

  • 130520-llun1-lrg

 

 

Cysylltu

Ysgol Gymraeg Dewi Sant,
Ffordd Rhuddlan,
Y Rhyl, Sir Ddinbych,
LL18 2RE

Ffôn: 01745 351355
Ffacs: 01745 351395
Trydar: @YsgolDewiSant
Ebost: dewi.sant@denbighshire.gov.uk

Yn yr adran yma: