Dyddiadau’r Tymor

Dyddiadau Tymor Yr Ysgol 2023 - 2024

Tymor yr Hydref

Tymor yn dechrau: Dydd Gwener 1 Medi 2023

Yn gorffen: Dydd Gwener 22 Rhagfyr 2023

Gwyliau hanner tymor yr Hydref: Dydd Llun 30 Hydref 2023 i Ddydd Gwener 3 Tachwedd 2023

Gwyliau’r Nadolig: Dydd Llun 26 Rhagfyr 2023 i Ddydd Gwener 6 Ionawr 2024

Tymor y Gwanwyn

Tymor yn dechrau: Dydd Llun 8 Ionawr 2024

Yn gorffen: Dydd Gwener 22 Mawrth 2024

Gwyliau hanner tymor y Gwanwyn: Dydd Llun 12 Chwefror 2024 i Ddydd Gwener 16 Chwefror 2024

Gwyliau’r Pasg: Dydd Llun 25 Mawrth 2024 i Ddydd Gwener 5 Ebrill 2024

Tymor yr Haf

Tymor yn dechrau: Dydd Llun 8 Ebrill 2024

Yn gorffen: Dydd Iau 19 Gorffennaf 2024

Calan Mai (gŵyl banc): Dydd Llun 6 Mai 2024

Gwyliau hanner tymor yr Haf: Dydd Llun 27 Mai 2024 i Ddydd Gwener 31 Mai 2024

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am Dyddiadau tymor / Gwyliau ar wefan Cyngor Sir Ddinbych.
Cysylltu

Ysgol Gymraeg Dewi Sant,
Ffordd Rhuddlan,
Y Rhyl, Sir Ddinbych,
LL18 2RE

Ffôn: 01745 351355
Ffacs: 01745 351395
Trydar: @YsgolDewiSant
Ebost: dewi.sant@denbighshire.gov.uk

Yn yr adran yma: