Dyddiadau’r Tymor

Dyddiadau Tymor Yr Ysgol 2021/2022

Tymor yr Hydref 1

1 Medi 2021 i 22 Hydref 2021

Hanner tymor yr Hydref

25 Hydref 2021 i 29 Hydref 2021

Tymor yr Hydref 2

1 Tachwedd 2021 i 22 Rhagfyr 2021

Gwyliau’r Nadolig

23 Rhagfyr 2021 i 5 Ionawr 2022

Tymor y Gwanwyn 1

6 Ionawr 2022 i 18 Chwefror 2022

Hanner tymor y Gwanwyn

21 Chwefror 2022 i 25 Chwefror 2022

Tymor y Gwanwyn 2

28 Chwefror 2022 i 8 Ebrill 2022

Gwyliau’r Pasg

11 Ebrill 2022 i 22 Ebrill 2022

Tymor yr Haf 1

25 Ebrill 2022 i 27 Mai 2022

Calan Mai

2 Mai 2021

Hanner tymor yr Haf

30 Mai 2022 i 3 Mehefin 2022

Tymor yr Haf 2

6 Mehefin 2022 i 20 Gorffennaf 2022

 

Dyddiadau Ychwanegol:

1 Medi 2021
2 Medi 2021
22 Hydref 2021
6 Ionawr 2022
28 Chwefror 2022
25 Ebrill 2022
(Diwrnodau Ychwanegol: Dysgu Proffesiynol Cenedlaethol).

 

Cliciwch yma i lawr lwytho Dyddiadau Tymor 2021 - 2022

 

Cysylltu

Ysgol Gymraeg Dewi Sant,
Ffordd Rhuddlan,
Y Rhyl, Sir Ddinbych,
LL18 2RE

Ffôn: 01745 351355
Ffacs: 01745 351395
Trydar: @YsgolDewiSant
Ebost: dewi.sant@denbighshire.gov.uk

Yn yr adran yma: