Dyddiadau’r Tymor

Dyddiadau Tymor Yr Ysgol 2020/2021

Tymor yr Hydref 1 1 Medi 2020 i 23 Hydref 20201 Medi 2020 i 23 Hydref 2020
Hanner tymor yr Hydref 26 Hydref 2020 i 30 Hydref 2020
Tymor yr Hydref 2 3 Tachwedd 2020 i 18 Rhagfyr 2020
Gwyliau’r Nadolig 21 Rhagfyr 2020 i 1 Ionawr 2021
Tymor y Gwanwyn 1 4 Ionawr 2021 i 12 Chwefror 2021
Hanner tymor y Gwanwyn 15 Chwefror 2021 i 19 Chwefror 2021
Tymor y Gwanwyn 2 22 Chwefror 2021 i 26 Mawrth 2021
Gwyliau’r Pasg 29 Mawrth 2021 i 9 Ebrill 2021
Tymor yr Haf 1 12 Ebrill 2021 i 28 Mai 2021
Calan Mai 3 Mai 2021
Hanner tymor yr Haf 31 Mai 2021 i 4 Mehefin 2021
Tymor yr Haf 2 7 Mehefin 2021 i 20 Gorffennaf 2021

 

Dyddiadau Ychwanegol:

23.10.20 Ysgol yn cau ar gyfer gwyliau hanner tymor
02.11.20 Dim ysgol i ddisgyblion
03.11.20 Ysgol yn ail-agor i ddisgyblion
09.11.20 Imiwneiddio yn erbyn y ffliw

 

Cliciwch yma i lawr lwytho Dyddiadau Tymor 2020 - 2021

  • 161020-claendr-lrg

 

Cliciwch yma i lawr lwytho Calendr Dyddiadau Tymor Yr Ysgol 2020-21

 

Cysylltu

Ysgol Gymraeg Dewi Sant,
Ffordd Rhuddlan,
Y Rhyl, Sir Ddinbych,
LL18 2RE

Ffôn: 01745 351355
Ffacs: 01745 351395
Trydar: @YsgolDewiSant
Ebost: dewi.sant@denbighshire.gov.uk

Yn yr adran yma: